Nedaf Privacy statement

Nedaf verzamelt persoonsgegevens via  bestellingen, gedaan via de website of anderszins. Nedaf is ervan overtuigd dat bescherming van deze gegevens van groot belang is.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en servicegericht is. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen delen wij met niemand. Nieuwsbrieven worden alleen gestuurd aan hen die daar persoonlijk om verzocht hebben.

Wij gaan met alle persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze om, in overeenstemming met de wet Persoonsgegevens- conform het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u iets van uw gegevens wilt wijzigen in ons bestand kunt u ons een bericht hierover sturen.

info@nedaf.nl

Doorn, april 2018